EZ6Q0156

Gjesteinfo

Velkommen til Fosstopp

Vi åpner opp Dyttholsknatten for booking!

19.november 2021 ble Fosstopp hardt rammet av orkanen som herjet. Fosstopp fikk bevist at konstruksjonen fungerte meget bra da tretopphyttene fortsatt står etter faktisk to runder med orkan. Det har i nærområdet blitt målt vindstyrke på ca 50 m/s!

Men orkanene har hatt sin pris. Tilnærmet all skog i nærområdet har blåst ned. Tvillinghyttene Treknatta 1 og 2 har fått påvist større svekkelser i konstruksjonen.

Status er at man fortsatt må ha noe tid før avgjørelsen om hva som skal gjøres med tvillinghyttene Treknatta 1 og 2 kan fattes. Forsikringssaken oppleves svært komplisert hvor en rekke forhold må vurderes.

Vi har virkelig sett fram til dagen vi igjen kan tilby overnatting og aktiviteter i Fosstopp.  Det er derfor svært gledelig for styret å meddele at vår første hytte Dytholknatten, med sin fantastiske beliggenhet helt inntil fossestrykene fra elva, er «friskmeldt». Vi er også nær ved å kunne lansere et nytt tilbud for våre gjester, nemlig vårt nye bygg Ørneflag - en permanent storlavvo som kan romme større grupper til ulike formål. Følg med på vår hjemmeside og på våre sosiale medier framover for mer informasjon.

Vi tilstreber at alle våre gjester skal sitte igjen med en unik og god opplevelse etter et opphold i Fosstopp. Derfor er vi i gang med en grundig revidering av vår risiko- og sårbarhetsanalyse. Det iverksettes fortløpende nødvendige tiltak på de områdene av vår drift som har blitt påvirket av orkanenes herjinger. Noen tiltak må på plass for vi igjen kan ønske våre gjester velkomne. Hogst i området har er godt i gang og i etterkant må tiltak knyttet til blant annet skogsbunnen vurderes. Vi vil framover gi oppdateringer på hjemmeside og i sosiale medier på status i våre gjenåpningsplaner for hele området.

Vi vil takke våre gjester, de som har fått kansellert sine bookinger, lokalsamfunnet og våre samarbeidspartnere for den støtten vi opplever å ha hatt i den krevende situasjonen Fosstopp har havnet i. Det gir oss inspirasjon og styrke i arbeidet med å gjenreise og videreutvikle Fosstopp inn i det meget gode sporet vi var i før 19. november 2021.

Vi må ikke glemme - for en  fantastisk utsikt det har blitt i «Fosstoppland». Den må du oppleve!

 

Generell informasjon

Hyttenavnene i Fosstopp er hentet fra fjellene rundt deg, og mot sørøst ser du de karakteristiske tre knattene som utgjør fjellet Treknatta med høyeste punkt 1101moh. Og mot sør ser du fjellet Dyttholsknatten med høyeste punkt 1107moh.

Er den firebente med? Husk at hen får bare lov til å komme inn på Treknatta 1, de to andre hyttene er dyrehold ikke lov!
Pass på å holde hen i bånd ute, andre gjester eller dyr kan være redde og plukk opp bæsjen. Inne i hytta er det vanlig «hundeskikk» som gjelder; Ikke opp i møbler og lignende.

Ved avreise:

Selv ved betalt sluttvask skal du:

  • Ta av sengetøy, ved lån av dette.
  • Ryddig; tepper, puter og lignende kan ikke bli liggende ute.
  • Søppel skal tas med, benytt kontaineren rett nord for krysset inn til Vidalen. Vi har plast- og glass/metall-sortering ved utstyrsbua.
  • Ta oppvasken.

Ved betalt rengjøring vasker og rydder vi alle overflater og gulv etter besøket.

Det finnes alt i fra kluter til mopp i hyttene. Vaskesaker finnes under oppvaskbenken, og støvsugeren står lett tilgjengelig i alle hytter, under trappa opp til hemsen på Dyttholsknatten og mellom dørene i andre etg på treknattahyttene.

Om det er noe du vet om, send oss gjerne en melding om dette slik at vi kan planlegge klargjøringa best mulig. Vi tenker da på; Kanskje noen har vært uheldige i løpet av natten slik at vi må ta med en ny dyne, madrassbeskytter eller lignende.

Er hytta forlatt i en uforsvarlig stand, kan det komme et gebyr for det ekstra arbeidet og/eller skader.

Brannrutiner
Hytta har en brannvarsler.
Slokkeutstyr består av et pulverapparat og et brannteppe.
Rømningsvei er inngangsdør/vinduer og videre ned trapp til bakkenivå.

Huskeliste for brannforebygging:

  • Slukk alle levende lys som ikke er under oppsyn.
  • Ikke benytt bålpanne på platting ved sterk vind og benytt alltid gnistfanger på bålpannes sider.
  • Overhold regler om generelt bålforbud i perioden 15. april til 15. september.

Ved brann ring 110 til brannvesenet og oppgi posisjon:
Holmlivegen 371 i Sør-Aurdal
60 grader 32 minutter 31 sekunder nord
9 grader 43 minutter 25 sekunder øst

Gassalarm
Hvis gassalarmen går lukk opp døra og ring oss på telefon 61346161.
Gassalarmen står nede på gulvet i fronten av kjøkkenet. Den er i beredskap hele tiden. Ved alarm sjekk om det er gasslukt nede ved gulvet rundt kjøkkenet. Hvis det er antydning til lukt åpne døren og ring vaktmester med en gang.

Hvis du ikke kjenner noe lukt skru av alarmen i bunn og vent 20 sek før man skrur på igjen. Hvis alt da er normalt så kan det være at føler er overfølsom.


Andre farer

Vind
Hytta har installert værstasjon som blant annet registrer vindstyrken kontinuerlig. Ved vind over 20m sek/ storm styrke skal hytta evakueres.

Høyde
Fra platting rundt hytta er det åtte meter ned til bakken på det høyeste. Fall fra slik høyde kan medføre alvorlige skader. Hele området i høyden er derfor sikret med rekkverk. Det er ikke tillat å lene seg over, sitte eller klatre på rekkverket da dette både kan svekke konstruksjonen og utgjøre en fare for den enkelte. Det skal heller ikke klatres i utemøbler eller andre gjenstander ute på platting som kan medføre fare for å falle over rekkverket.

Fossen
Elva Aurdøla renner forbi hytta. Den har et fall på over 200 høydemeter på 2 km med flere fossefall og stryk. Ferdsel inntil Aurdøla kan utgjøre stor risiko. Sørg alltid for å ha barn under oppsikt og informer de om faren ved fosser og stryk.

Teknisk drift

Hvordan justere varmen i hytta?

Man styrer temperaturen via å vri og trykke på en liten rund enhet som finnes i stua. For å bla frir man på selve enheten og trykk øverst på enheten slik at den vipper litt som en interaksjonsknapp. For å justere varmen vrir du det frem til en firkant markerer temperaturen, klikk så en gang, vri til ønsket temperatur og klikk igjen for å velge. Ovnen er en Wallas båtvarmer drevet på diesel med varmefordeling til stue og bad. Hvis en driftsstans skulle oppstå eller man ønsker mer varme så står det en flyttbar ekstraovn inne i hytta vinterstid.

Hvordan bruke gasstoppen?
Trykk knappen på ønsket bluss inn samtidig som du vrir til venstre mot den lille stjernen. Hold knappen inne i om lag 3 sekunder etter at den har tent, slik at tennsikringen blir varm. Blusset tennes automatisk og gassen kommer. Hvis flammen ikke tennes vrir du knappen tilbake til 0 posisjon og gjentar prosedyren. Juster varmen ved å vri på bryter til ønsket flamme.


Hvordan bruke stekeovnen?

Samme prosedyre som for gasstoppen, men ovnsdøra må være åpen mens du tenner. Knappen må holdes inne i rundt 15 sekunder før den slippes.

Toalett
Toalettet er en helt vanlig WC slik man har hjemme. Ikke kast bind, tamponger, q-tips eller lignende i toalettet da dette kan sette seg fast i rørene.

Det er innlagt vann og varmtvannsbereder på 230 v som står i teknisk rom på bakkeplan. Alt dette går på kombinasjon solcelle, litiumbatterier og aggregat. Vær moderat med vannforbruket.

Strøm – 230 volt
Vi har benyttet leverandørene Berema og Sunwind for hyttas løsning med vanlig 230 volt i stikkontakt. Energi fra solcellepanelene lagres i moderne batterier som gjør at man i liten grad trenger back up fra tilknyttet aggregat for å få tilstrekkelig strøm.

Vann
Hytta har innlagt vann fra borehull ved hytta. Utvendige rør kan være utsatt for frost på vinter og har derfor varmekabel som kan benyttes ved eventuell frost. Kontakt vaktmester ved mistanke om frost.

Hvem kan jeg ringe om det oppstår noe?
Vakt-telefon, 61346161.

Leiers plikter
Leier plikter å følge de bruksregler som gjelder for hytta.
Leier skal på egen bekostning sørge for alminnelig klargjøring av hytta før avreise.
Leier plikter å behandle hytta med aktsomhet og erstatte all skade som skyldes ham selv eller de som benytter hytta.
Leier plikter straks å melde til Fosstopp enhver skade på hytta som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leier sende melding om innen rimelig tid.

Annen praktisk info
Hytta har ikke wifi men det er god 4G dekning fra Telenor og Telia.
Vi i Fosstopp er svært takknemlig for om du:

  • Benytter gjesteboka i hytta.
  • Skriver en vurdering på Tripadvsior, Google, FB.
  • Deler minner fra opplevelsen på sosiale medier. Eks ved #fosstopp på Instagram, og på Facebook ved å sjekke inn på Fosstopp og legge ut en status.